быжа

  • 1быжа — сущ., кол во синонимов: 1 • девушка (126) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

    Словарь синонимов

  • 2быжақта — ет. сөйл. Быжбалақта. Жігіт айыпты кісіше б ы ж а қ т а д ы. – Ойпыр ай, ә!Курстас қыздарды да ұмытуға ыңғайландық (Лен. жас, 21.02.1984, 3) …

    Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • 3девушка — См. малолеток... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. девушка дев ица, д евица, девка, дивчина, дева, барышня, деваха, даваха, деушка, девчина, дивца, мамзель, миссис, юница,… …

    Словарь синонимов